Uslovi korišćenja platforme knjigovodje.me su slijedeći:

1. Opšte odredbe:

a. Pregled platforme je dozvoljen svim licima bez dodatne nadoknade.
b. Sajt se koristi u svrhu reklamiranja agencija, postavljanja oglasa i spajanja potencijalnih klijenata sa knjigovodstvenim firmama.
c. Knjigovodje.me ne pruža knjigovodstvene i računovodstvene usluge i ne snosi odgovornost za poslovni odnos između korisnika sajta i knjigovodstvenih agencija.
d. Knjigovodje.me ne snosi odgovornost za poslovni odnos između korisnika sajta i knjigovodstvenih agencija.
e. Korisnici sajta su obavezni da poštuju uslove korišćenja i da ne vrše aktivnosti koje mogu oštetiti sajt ili druge korisnike.
f. Knjigovodje.me zadržava pravo da promjeni uslove korišćenja u bilo kom trenutku, a promjene će biti objavljene na sajtu.

2. Reklamiranje agencija:

a. Sajt nudi usluge reklamiranja agencija koje se bave knjigovodstvom i srodnim delatnostima.
b. Agencije su dužne da pruže tačne i ažurne i precizne informacije o svojoj djelatnosti, kontakt informacije i uslove poslovanja.
c. Knjigovodje.me zadržava pravo da ne objavi ili ukloni profil agencije ukoliko ne odgovara uslovima korišćenja ili nije u skladu sa zakonskim propisima države Crne Gore.

3. Postavljanje oglasa:

a. Sajt nudi opciju postavljanja oglasa za agencije ili firme koje traže radnika u knjigovodstvenoj ili računovodstvenoj oblasti, bez obzira na samu djelatnost agencije ili firme.
b. Pregled oglasa je besplatan za korisnike sajta.
c. Oglas mora biti u skladu sa važećim zakonima i ne sme sadržati diskriminativne elemente.
d. Knjigovodje.me ne odgovara za kvalitet informacija u oglasima, niti garantuje uspješnost pronalaženja posla.
e. Korisnici su dužni da pruže tačne i ažurne informacije o oglasu, kao i da poštuju zakonske propise i uslove korišćenja.
f. Knjigovodje.me zadržava pravo da ne objavi ili ukloni oglas korisnika ukoliko ne odgovara uslovima korišćenja ili nije u skladu sa zakonskim propisima države Crne Gore.

4. Spajanje potencijalnih klijenata sa knjigovodstvenim firmama:

a. Sajt omogućava korisnicima da se povežu sa knjigovodstvenim firmama koje nude odgovarajuće usluge.
b. Korisnici su dužni da pruže tačne informacije o svojim potrebama i zahtjevima kada stupe u kontakt sa knjigovodstvenim agencijama, kao i da poštuju uslove korišćenja sajta.
c. Knjigovodje.me ne snosi odgovornost za kvalitet usluga koje pružaju knjigovodstvene firme i agencije sa kojima su korisnici povezani putem sajta.