BALKAN ECONOMIC GROUP

Izdvajamo
Oglasa - 0

O AGENCIJI

Balkan Economic Group: Ekonomska Snaga Regiona

Zdravo! Mi smo Balkan Economic Group, vodeća ekonomska savjetodavna firma u regionu. S namjerom da doprinesemo rastućem poslovnom svjetu Crne Gore, nastavljamo podržavati poslovnu zajednicu kroz različite usluge koje pružamo.

Osnivanje Firme: Pomažemo preduzetnicima i kompanijama da započnu svoje poslovanje bez stresa. U svakom koraku, od pravnih procesa do dozvola, stojimo uz vas. Delimo vaš put ka uspjehu.

Računovodstvene Usluge: Pravilno upravljanje Vašim finansijama ključno je za rast Vašeg poslovanja. Naš profesionalni tim za računovodstvo pruža Vam podršku u praćenju prihoda i troškova, poreskom planiranju i finansijskom izvještavanju.

Finansijsko Savetovanje: Znamo da je važno da danas preduzmete korake za oblikovanje budućnosti. Naši finansijski savjetnici nude personalizovana riješenja u oblastima investicionih strategija, povećanja kapitala i upravljanja rizicima.

Radna Dozvola: Olakšavamo dobijanje potrebnih radnih dozvola za strane državljane i kompanije koje žele da posluju u Crnoj Gori. Naš stručni tim pomaže Vam da prevaziđete birokratske prepreke.

Kao Balkan Economic Group, tu smo da podržimo rast Vašeg poslovanja. Kontaktirajte nas i ostvarite svoj potencijal u poslovnom svjetu.

Gradimo budućnost zajedno!

Softver koji agencija koristi
Pantheon
Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Statusne promjene, Poreska administracija, Promjene pravne forme, Finansijska analiza poslovanja, Likvidacija firme, Dozvola za boravak i rad, Konsalting, Poresko savjetovanje, Poslovi platnog prometa sa poslovnim bankama, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Finansijski izvještaji, Završni računi, Godišnji porez na dohodak građana, Obračuni bolovanja, Ostalo
Jezici koje pričamo u agenciji
CRNOGORSKI, ENGLESKI, TURSKI