O AGENCIJI

Društvo za knjigovodstvo, računovodstvo i poslovne usluge “Zarez” d.o.o. Herceg Novi osnovano je 2012. godine, kao društvo sa ograničenom odgovornošću za oblast računovodstva, knjigovodstva, finansija, revizije, konsultantskih i poslovno-pravnih usluga.

Kompletno poslovanje se temelji na Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i Međunarodnim standardima revizije, donijetim od strane Međunarodne Federacije Računovođa (IFAC), Zakona o računovodstvu i reviziji, Kodeksa etike za računovođe i ostalim važećim zakonskim propisima, uz predanost visokim poslovnim standardima.

Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Statusne promjene, Poreska administracija, Promjene pravne forme, Likvidacija firme, Dozvola za boravak i rad, Konsalting, Poresko savjetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Promjene u CRPS-u, Poreske prijave, Finansijski izvještaji, Završni računi
Jezici koje pričamo u agenciji
CRNOGORSKI, ENGLESKI