O AGENCIJI

SMALL OFFICE  DOO je privredno društvo koje se bavi pružanjem računovodstvenih usluga. Poslujemo od 2007 godine.

Naše usluge namenjene su svim pravnim i fizičkim licima koja obavljaju privrednu aktivnost. Obim usluga prilagođavamo Vašim potrebama i detaljno i posvećeno vodimo brigu o primjeni zakonske regulative koja prati Vaše poslovanje, redovnom izveštavanju Vašeg menadžmenta i nadležnih državnih institucija., zajedno sa Vama brinemo o Vašem poslovanju.

Uspješna dugogodišnja saradnja omogućava nam da ispratimo Vaše poslovanje i pružimo adekvatnu pomoć u rešavanju svakodnevnih poslovnih izazova.

ADMINISTRACIJA

 • priprema poslovne dokumentacije za knjiženje;
 • usklađivanje računovodstvenih evidencija sa evidencijama Vasih poslovnih partnera;
 • sastavljanje i izrada dokumentacije (dopisi, profakture, fakture i sl);
 • sastavljanje različitih zahtjeva državnim institucijama;
 • sastavljanje opomena za dospela neplaćena potraživanja komitenata;
 • vođenje elektronskog platnog prometa;
 • prijave i odjave zaposlenih kod Poreske uprave.

VOĐENJE GLAVNE KNJIGE

 • evidentiranje svih poslovnih promena u glavnoj knjizi;
 • sastavljanje svih račnovodstvenih iskaza;
 • knjiženje prometa robe u veleprodajnim i maloprodajnim objektima, izrada kalkulacija;
 • obračun proizvodnje za proizvodne firme;
 • obračun PDV, sastavljanje poreskih prijava

KNjIGOVODSTVO ZARADA I NAKNADA ZARADA

 • obračun zarada i naknada po osnovu ugovora o djelu i autorskih ugovora sa pripadajućim poreskim prijavama i izveštavanjem nadležnih organa;
 • izrada M4 obrazaca za upis staža zaposlenima;
 • priprema  naloga za uplatu zarada i drugih ličnih primanja, doprinosa i poreza;
 • vođenje evidencije o korišćenju godišnjeg odmora;
 • vođenje evidencije o korišćenju godišnjeg odmora;
 • obračun službenih puteva u zemlji i inostranstvu.

VOĐENjE POMOĆNIH KNJIGA

 • vođenje osnovnih sredstava sa obračunom amortizacije;
 • vođenje blagajne;
 • vođenje materijalnog knjigovodstva;

IZRADA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

 • Posebne pogodnosti koje odobravamo našim klijentima:

Posredovanja u vezi osnivanja preduzeća za nove klijente
Besplatne konsultacije u vezi sa Vašim poslovanjem
Besplatni pravni savjeti u vezi sa svim statusnim promenama Vašeg preduzeća

Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Statusne promjene, Poreska administracija, Likvidacija firme, Dozvola za boravak i rad, Konsalting, Poresko savjetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi
Jezici koje pričamo u agenciji
CRNOGORSKI, ENGLESKI