O AGENCIJI

Agencija je osnovana 2011 godine i u sklopu svog poslovanja nudi kompletne knjigovodstvene i administrativne usluge za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike različitih vrsta djelatnosti. U okviru njih pružamo sveobuhvatne usluge računovodstva, knjigovodstva,  savjetovanja i računovodstvenog izvještavanja uz primjenu međunarodnih knjigovodstvenih standarda u skladu sa propisima. Trudimo se da pružimo kvalitetne usluge u skladu sa pojedinačnim potrebama svakog klijenta

Usluge koje pruža agencija:

Knjigovodstvo, priprema kompletne dokumentacije za osnivanje preduzeća,  prijava odjava radnika, sve vrste promjena kod Centralnog registra privrednih subjekata, Poreska administracija,  Likvidacija firme, Dozvola za boravak i rad, Konsalting, Poresko savjetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a,  Poreske prijave, Finansijski izvještaji, Završni računi

Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Statusne promjene, Poreska administracija, Promjene pravne forme, Likvidacija firme, Dozvola za boravak i rad, Konsalting, Poresko savjetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Promjene u CRPS-u, Poreske prijave, Finansijski izvještaji, Završni računi
Jezici koje pričamo u agenciji
CRNOGORSKI, ENGLESKI