O AGENCIJI

Agencija za računovodstvo, finansijski i poreski konsalting „SPIN„ doo Podgorica je osnovana  14.01.1993. godine.

Računovodstveni  servis uspješno  obavlja poslove  za strane investitore, domaća pravna lica  proizvodne djelatnosti, građevinarstva, trgovine i usluga, i druge djelatnosti od osnivanja firmi, promjena i restrukturiranja, poreskog savjetovanja, finansijskog izvještavanja, računovodstva, obračuna zarada i dr.

Značajno je iskustvo naših zaposlenih u poznavanju   i primjeni lokalnih  propisa , što stvara sigurnost klijentima koji posluju u Crnoj Gori.

”SPIN” d.o.o. pruža sljedeće usluge:

Vođenje poslovnih knjiga u skladu sa zakonskim propisima (obračun zarada, poreska evidencija, obračun svih vrsta poreza i doprinosa)
Izrada finansijskih izvještaja (bilans uspjeha, bilns stanja, tokovi gotovine i drugi izvještaji u skladu sa MRS i MSFI , kao i interni izvještaji po zahtjevu klijenta)
Poresko savjetovanje
Restruktuiranje društava (podjela i spajanje)
Revizija finansijskih iskaza
Konsultantske usluge u oblasti organizovanja poslovanja i finansija.

Cilj nam je da postignemo najviši nivo profesionalne prakse:

•   Profesionalizam u računovodstvu i reviziji
•   Kvalitet usluga u skladu sa najvećim standardima
•   Sigurnost poslovanja  naših klijenata
•   Povjerenje u informacije koje dajemo

Da bi postigli ove ciljeve pridržavamo se principa iskrenosti, objektivnosti, povjerljivosti,
profesionalne osposobljenosti i  ponašanja.

Naše prednosti su:

•   Nastupamo kao ugledna firma
•   Naši zaposleni imaju znanje i iskustvo
•   Aktivno sarađujemo sa svim inspekcijama
•   Klijentima pristupamo individualno
•   Putem interneta šaljemo sve vrste izvještaja
•   Finansijski izvještaji mogu biti na engleskom jeziku

Zaposleni su naš najvažniji izvor uspjeha.Trudimo se da omogućimo lični razvoj, napredovanje i bolji kvalitet života zaposlenih. Naši zaposleni imaju kreativno i profesionalno okruženje i dinamičan posao koji podstiće na učenje. Svakodnevnim treninzima, obukama i kursevima obezbjeđujemo profesionalno osposobljavanje zaposlenih.

Jedan od osnivača Agencije , Branka Vuksanović, dipl ecc je ovlašćeni revizor (licenca broj 024 je izdata od strane Ministarstva finansija Crne Gore).

Profesionalno obavljamo posao, konspirativno poštujemo Vaše poslovne vizije, a radimo kao da smo dio Vašeg preduzeća.

Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Statusne promjene, Poreska administracija, Promjene pravne forme, Likvidacija firme, Dozvola za boravak i rad, Konsalting, Poresko savjetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Promjene u CRPS-u, Poreske prijave, Finansijski izvještaji, Završni računi
Jezici koje pričamo u agenciji
CRNOGORSKI, ENGLESKI