O AGENCIJI

Politika i standardi našeg rada podrazumjevaju potpunu posvjećenost, povjerljivost i požrtvovanost u praćenju i savjetovanju klijenta u njegovom svakodnevnom poslovanju.

Bavimo se osnivanjem i likvidaciom firmi, kao i knjigovodstvenim uslugama.

Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Statusne promjene, Poreska administracija, Promjene pravne forme, Likvidacija firme, Dozvola za boravak i rad, Konsalting, Poresko savjetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Promjene u CRPS-u, Poreske prijave, Finansijski izvještaji, Završni računi
Jezici koje pričamo u agenciji
CRNOGORSKI, ENGLESKI