O AGENCIJI

SANS-D doo je privredno društvo koje se bavi pružanjem svih vrsta računovodstvenih usluga: administrativni poslovi, vođenje glavne knjige, vođenje pomoćnih evidencija: robno-materijalno knjigovodstvo, vođenje osnovnih sredstava sa obračunom amotrizacije, obračuni zarada i naknada zarada, Izrada M4 obrazaca, evidencija o korišćenju godišnjeg odmora, obračun službenih puteva i sl.

Vođenje Vaših poslovnih knjiga je u skladu sa zakonskim propisima.

Izrada finansijskih izvještaja kao i interni izvještaji po zahtjevu klijenta rade se u skladu sa MRS i MSFI.

Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Statusne promjene, Poreska administracija, Promjene pravne forme, Likvidacija firme, Dozvola za boravak i rad, Konsalting, Poresko savjetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Promjene u CRPS-u, Poreske prijave, Finansijski izvještaji, Završni računi
Jezici koje pričamo u agenciji
CRNOGORSKI, ENGLESKI