O AGENCIJI

Naša agencija se bavi pružanjem svih usluga vezanih za preduzetništvo od osnivanja, vođenja poslovnih knjiga, izrade biznis planova, poreskog savjetovanja.

Pored toga nudimo pomoć oko fiskalizacije i izbora naboljeg softverskog rješenja za određenu djelatnost.

Usluge nudimo za područje Kotora, Tivta i Budve.

Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Statusne promjene, Poreska administracija, Likvidacija firme, Dozvola za boravak i rad, Konsalting, Poresko savjetovanje, Poslovi platnog prometa sa poslovnim bankama, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Promjene u CRPS-u, Poreske prijave, Finansijski izvještaji, Završni računi
Jezici koje pričamo u agenciji
CRNOGORSKI, ENGLESKI