O AGENCIJI

Firma Ralex RRb d.o.o. bavi se računovodstvom kao primarnom djelatnošću, a pored toga i osnivanjem, stečajem i likvidacijom preduzeća, kao i konsultantskim uslugama vezanim za poslovanje preduzeća.

Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Statusne promjene, Poreska administracija, Promjene pravne forme, Likvidacija firme, Dozvola za boravak i rad, Konsalting, Poresko savjetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Promjene u CRPS-u, Poreske prijave, Finansijski izvještaji, Završni računi
Jezici koje pričamo u agenciji
CRNOGORSKI, ENGLESKI