O AGENCIJI

Naša firma je registrovana 2009 god. i od tad uspješno poslujemo.

Pružamo knjigovodstvene usluge za mikro, mala i srednja preduzeća, za trgovine na veliko i malo, za kafice, restorane, hotele, za uslužne djelatnosti, gradjevinske firme, rent-a-car ,uvoz-izvoz…Trudimo se da naše usluge vršimo tačno, ažurno, odgovorno u korist nađeg komitenta.Na osnovu znanja i stečenog iskustva pružamo pravne savjete, poresko i finansijsko savjetovanje.Vršimo edukaciju praktičnog rada u knjigovodstvu za pripravnike i druge certifikovane knjigovodje bez radnog iskustva.A i mi se kontinuirano edukujemo na seminarima-webinarima ISRCG.Cijena naših usluga za osnovni obim poslovanja za DOO je 50eura. (obračun zarada, kadrovska evidencija, finansijsko poslovanje).

Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Statusne promjene, Poreska administracija, Finansijska analiza poslovanja, Likvidacija firme, Dozvola za boravak i rad, Konsalting, Poresko savjetovanje, Poslovi platnog prometa sa poslovnim bankama, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Završni računi
Jezici koje pričamo u agenciji
CRNOGORSKI, ENGLESKI

FOTOGRAFIJE