O AGENCIJI

Dugogodišnje iskustvo, strpljivovost i predanost poslu kojim se bavimo  rezultiralo je brojem zadovoljnih klijenata, podršci oko donošenja važnih odluka, dobroj komunikaciji, čuvanju privatnosti svake firme ponosob. Zadovoljavamo svim izazovima koji su neminovni, počev od novih tehnologija, uvjek smo tu da pomognemo i završimo  poslove uspješno.

Otkrijte kako da napravite lake odluke, da povećate profit, da teške odluke učinite manje komplikovanim.

Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Statusne promjene, Poreska administracija, Promjene pravne forme, Finansijska analiza poslovanja, Likvidacija firme, Dozvola za boravak i rad, Konsalting, Poresko savjetovanje, Poslovi platnog prometa sa poslovnim bankama, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Promjene u CRPS-u, Poreske prijave, Finansijski izvještaji, Završni računi
Jezici koje pričamo u agenciji
CRNOGORSKI, ENGLESKI

FOTOGRAFIJE