O AGENCIJI

„J-CONTO“ d.o.o  je privredno društvo registrovano za pružanje računovodstvenih, knjigovodstvenih usluga i poresko savjetovanje pravnim licima i preduzetnicima, u skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore i važećim propisima, i u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima(MRS) i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja(IFRS).

Sjedište društva je na lokaciji u administrativnom centru grada  ul.Njegoševa 16. u Podgorici.

Osnivač i Izvršni direktor je ovlašćeni računovođa,  sa sertifikatom  i licencom  ISRCG, član Instituta Sertifikovanih računovođa Crne Gore, član Komore stečajnih upravnika Crne Gore i član Udruženja sudskih vještaka Crne Gore.

Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Statusne promjene, Poreska administracija, Likvidacija firme, Dozvola za boravak i rad, Konsalting, Poresko savjetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Promjene u CRPS-u, Poreske prijave, Finansijski izvještaji, Završni računi
Jezici koje pričamo u agenciji
CRNOGORSKI, ENGLESKI