O AGENCIJI

Knjigovodstvena agencija „Info-intel“ registrovana je 14.08.2002.godine kod nadležnog Privredng suda U podgorici. Osnivač i vlasnik Knjigovodstvene agencije „Info-intel“ je Pavićević  Zoran diplomirani ekonomista. U toku svog dugogodišnjeg rada u knjigovodstvu Pavićević Zoran je stekao  sljedeća stručna zvanja:

 • Sertifikovani računovođa
 • Interni revizor
 • Revizor

Sva zvanja stekao je kod licenciranih institucija, ovlašćenih za njihovo izdavanje. Agencija zapošljava 4 radnika, a takođe ima i 5 nezavisnih saradnika koje koristi u skladu sa potrebama posla za specifične djelatnosti. Svi radnici imaju potrebna stručna zvanja za obavljanje povjerenih im poslova.

 • Vođenje glavne knjige u skladu sa propisima
 • Izrada finansijskih iskaza
 • Kontrola izvještaja o poslovanju i izrada završnog računa
 • Analiza izvještaja po zahtjevu klijenta
 • Vođenje knjige ulaznih i izlaznih faktura
 • Obračun PDV-a i sastavljanje mjesečne PDV prijave
 • Izrada kalkulacija sa knjiženjem u glavnu knjigu, sa analitikom kupaca i dobavljača
 • Vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije
 • Obračun zarada i sastavljanje m-4, poreskih i drugih obrazaca za zarade
 • Obračun ugovora o djelu autorskih honorara, zakupa i sl, isplata fizičkim licima
 • Izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja
 • Revizija poslovanja sa izradom revizorskih izvještaja
 • Potpuna posvećenost prilikom kontrole poslovanja od strane svih nadležnih državnih inspekcija
 • Izrada prijava poreza na dohodak fizičkih lica

KNJIGOVODSTVENE USLUGE PRIMAMO ZA:

 • Sva pravna lica (velika, srednja i mala)
 • Sve NVO
 • Ambasade u Crnoj Gori
 • Ostala pravna lica
Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Statusne promjene, Poreska administracija, Finansijska analiza poslovanja, Likvidacija firme, Dozvola za boravak i rad, Konsalting, Poresko savjetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Promjene u CRPS-u, Poreske prijave, Finansijski izvještaji, Završni računi
Jezici koje pričamo u agenciji
CRNOGORSKI, ENGLESKI