O AGENCIJI

Index Rating je mlada knjigovodstvena agencija koja je svojim radom, posvećenošću i energijom uspjela da se pozicionira na tržištu. Nastojimo da klijentima pružimo profesionalnu uslugu kao i svaku pomoć koja bi klijentima poboljšala poslovanje.

Agencija takodje ima i pravni tim koji pruža usluge savjetovanja i zastupanja, tako da pružamo sve ekonomsko – pravne usluge koje su potrebne jednoj kompaniji.

Softver koji agencija koristi
Abacus
Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Statusne promjene, Poreska administracija, Likvidacija firme, Dozvola za boravak i rad, Konsalting, Poresko savjetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Promjene u CRPS-u, Poreske prijave, Finansijski izvještaji, Završni računi
Jezici koje pričamo u agenciji
CRNOGORSKI, ENGLESKI