O AGENCIJI

Naš cilj je da pružimo kvalitetne i efikasne usluge našim klijentima, koji će im pomoći da se fokusiraju na svoje poslovanje, dok mi brinemo o njihovim knjigovodstvenim i poreskim obavezama.

Šta radimo?

01.
Računovodstvene usluge
Posvećeni smo pružanju personalizovane računovodstvene usluge svakom od naših klijenata, tako da razumijemo njihove potrebe i ciljeve.

02.
Registracija preduzeća
Prođite sa nama sve korake registracije preduzeća od odabira pravnog oblika do predaje dokumentacije Centralnom registru privrednih subjekata.

03.
Pravne usluge
Naš tim vam pruža pravnu zaštitu i pomoć kroz proces vašeg poslovanja.

04.
Boravišne i radne dozvole
Strancima koji žele da žive i rade u Crnoj Gori, pružamo pomoć i savjete u vezi sa postupkom dobijanja boravišne i radne dozvole.

05.
Administrativne usluge
Administrativne usluge predstavljaju pripremu raznih dokumenata od zahjeva, obrazaca, naloga, molbi do predaje određenim institucijama ili pojedincima

06.
Poresko savjetovanje
Poresko savjetovanje pomaže preduzećima da shvate i poštuju sve poreske obaveze i da se osiguraju da ne prelaze granice zakona.

„Rad sa domaćim i stranim klijentima, kojima naša kompanija pruža usluge računovodstva, pravnog, poreskog i poslovnog savjetovanja, stvara veliku obavezu, ali prije svega satisfakciju da kroz profesionalni pristup i ljudski odnos riješimo i najzahtjevnije probleme klijenata. Povjerenje koje smo zaslužili od naših klijenata nastojimo da očuvamo i opravdama. Da smo na dobrom putu govore sad već godine uspješne saradnje i međusobnog poštovanja.“

Jovan Đurašević
vlasnik i odgovorno lice u kompaniji

Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Statusne promjene, Poreska administracija, Promjene pravne forme, Finansijska analiza poslovanja, Likvidacija firme, Dozvola za boravak i rad, Konsalting, Poresko savjetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Promjene u CRPS-u, Poreske prijave, Finansijski izvještaji, Završni računi
Jezici koje pričamo u agenciji
CRNOGORSKI, ENGLESKI