FINANCE OFFICE DOO

Oglasa - 0

O AGENCIJI

Uskoro…

Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Statusne promjene, Poreska administracija, Promjene pravne forme, Likvidacija firme, Dozvola za boravak i rad, Konsalting, Poresko savjetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi
Jezici koje pričamo u agenciji
CRNOGORSKI, ENGLESKI