EURO PLUS MONTENEGRO

Oglasa - 0

O AGENCIJI

Euro plus Montenegro je računovodstvena agencija sa sjedištem u Bijeloj, koja nudi:

  • osnivanje firmi,
  • dozvole za privremeni boravak i rad,
  • vođenje poslovnih knjiga,
  • evidentiranje osnovnih sredstava i amortizacija,
  • obračun zarada,
  • robno materijalno knjigovodstvo,
  • priprema dokumentacije za učešće na tenderima…
Softver koji agencija koristi
Epsilon
Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Statusne promjene, Poreska administracija, Likvidacija firme, Dozvola za boravak i rad, Konsalting, Poresko savjetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Promjene u CRPS-u, Poreske prijave, Finansijski izvještaji, Završni računi
Jezici koje pričamo u agenciji
CRNOGORSKI, ENGLESKI, RUSKI

FOTOGRAFIJE