O AGENCIJI

„DUOSM“doo je privredno društvo osnovano 2016. godine sa ciljem pružanja pravnih, računovodstvenih i konsultantskih usluga. Naši klijenti su domaća i strana pravna lica bez obzira na veličinu, kao i preduzetnici. U radu koristimo savremeni računovodstveni softver pravovremeno uskladjen sa zakonskim propisima.

NAŠE USLUGE

KNJIGOVODSTVENE USLUGE

Pravne usluge

 • Osnivanje privrednog društva i preduzetnik
 • Statusne promjene – likvidacije, promjene direktora, osnivača i sl.
 • Radne i boravišne dozvole za strance
 • Asistencija u otvaranju bankovnog računa za klijente
 • Usluge iz oblasti radnog zakonodavstva – prijave i odjave zaposlenih, refundacije bolovanja, priprema M4 obrazaca i sl.
 • Računovodstvene usluge

Vodjenje poslovnih knjiga i izrada završnih računa

 • Robno i materijalno poslovanje
 • Osnovna sredstava, popis imovine i usaglašenje evidencija osnovnih sredstava
 • Evidencija zaposlenih, obračun ličnih primanja i drugih naknada po osnovu radnog odnosa i obračun dnevnica i troškova službenog putovanja
 • Obračun PDV-a
 • Fiskalizacija i izrada računa u ime klijenta
 • Elektronsko plaćanje u ime klijenta korišćenjem usluga elektronskog bankarstva
 • Akti i obrasci neophodni za računovodstveno poslovanje
 • Konsalting

Poreski konsalting

PRIBAVLJANJE DOZVOLA ZA RAD  za butike, prodavnice, restorane, kafiće, zanatske radnje, itd- STALNE   I PRIVREMENE

PRIVREMENE I STALNE BORAVIŠNE DOZVOLE ZA STRANCE

Vrste boravaka za strance koje Vam možemo pomoći da dobijete:

 • Boravak za DIGITALNE NOMADE
 • Privremeni boravak na godinu dana  na osnovu rada (rad u svojoj firmi, gde vršimo i uslugu otvaranja firme, ili rad u nekoj drugoj firmi)
 • Privremeni boravak na godinu dana  radi spajanja porodice (kada je jedan od supružnika zaposlen u CG, uz njega privremeni boravak mogu dobiti maloletna deca i zakoniti supružnik)
 • Privremeni boravak na godinu dana  na osnovu  nekretnine (važi za sve vlasnike nekretnine u CG,  kao i za njihovu maloletnu decu i supružnike)
 • Privremeni boravak za  SEZONSKE RADNIKE  od 3 do 6 mjeseci ( važi za sve sezonske radnike, a najviše ih ima u turizmu, u letnjoj sezoni, a takođe i s početka jeseni u građevinarstvu)
 • Privremeni boravak na osnovu kretanja lica unutar stranog privrednog društva
 • Privremeni boravak na osnovu saradnje domaće i strane firme (kada se dovode grupe radnika iz inostrane firme u CG na privremeni rad, obično su to građevinski radnici)
 • Privremeni boravak radi studiranja ili osnovnog /srednjoškolskog obrazovanja (važi za decu  koja pohađaju osnovnu i srednju školu u CG, a čiji je bar jedan roditelj već dobio privremeni boravak u CG, a takođe važi za osobe koje u CG studiraju, te tako stiču pravo na dobijanje privremenog boravka).
 • Potencijalni klijenti su nam svi stranci koji borave u Crnoj Gori, i u obavezi su da taj boravak ozakone.

Najviše ih je sa teritorije Srbije, BiH, Makedonije, Albanije, Turske, Rusije, Ukrajne, kao i drugih zemalja ruskog govornog područja.

Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Statusne promjene, Poreska administracija, Promjene pravne forme, Likvidacija firme, Dozvola za boravak i rad, Konsalting, Poresko savjetovanje, Poslovi platnog prometa sa poslovnim bankama, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Promjene u CRPS-u, Poreske prijave, Finansijski izvještaji, Završni računi
Jezici koje pričamo u agenciji
CRNOGORSKI, ENGLESKI, RUSKI

FOTOGRAFIJE