O AGENCIJI

Donski d.o.o. iz Kotora je porodično mikro preduzeće čija je glavna djelatnost pružanje računovodstvenih (Knjigovodstvenih) usluga.

Preduzeće je osnovano 30.08.2005. godine I u njemu rade ljudi sa ukupno više od 75 godina iskustva u računovodstvenim poslovima.

Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Statusne promjene, Poreska administracija, Promjene pravne forme, Likvidacija firme, Dozvola za boravak i rad, Konsalting, Poresko savjetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Promjene u CRPS-u, Poreske prijave, Finansijski izvještaji, Završni računi
Jezici koje pričamo u agenciji
CRNOGORSKI, ENGLESKI