O AGENCIJI

ZAŠTO ODABRATI „DOMINUS PLUS“?
D.O.O.“ DOMINUS PLUS “ JE DRUŠTVO ZA RAČUNOVODSTVENE, KNJIGOVODSTVENE I REVIZORSKE POSLOVE I PORESKO SAVJETOVANJE, SA SJEDIŠTEM U PODGORICI.

“Dominus Plus” je privredno društvo koje se bavi pružanjem knjigovodstvenih usluga pravnim licima i preduzetnicima, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i svim važećim podzakonskim aktima, kao i svim drugim poslovima koji se povjeravaju knjigovođi (blagajničko poslovanje i evidencija, prijava i odjava radnika, obračun plata i naknada zarada zaposlenih, obračun poreza i predaja poreskih prijava, izrada završnog računa i ostalo).

Knjiženje poslovnih promjena obavljamo na savremenom računovodstvenom softveru koji je usklađen sa aktuelnim zakonskim propisima, a na vaš zahtjev, možemo u kratkom roku da izradimo veliki broj različitih izvještaja potrebnih za donošenje strateških poslovnijh odluka.

Obavljamo usluge knjigovodstva sa izradom završnog računa za nedobitne organizacije (zadužbine, fondacije, udruženja, skupštine stanara zgrada), uz asistenciju prilikom registracije istih kao pravnih lica.

Stalno praćenje izmjena propisa i savjetovanje klijenata iz domena finansijsko-materijalnog poslovanja i poreske politike je naša obaveza.

Tim „Dominus Plus“ agencije preuzima svu odgovornost za svoj rad, što regulišemo posebnim Ugovorom.

Ukoliko niste naš klijent, a treba vam stručan računovodstveni tim, kontaktirajte nas putem kontakt forme, telefonom ili zakažite sastanak, te nakon konsultacija i savjetovanja koje je besplatno, odlučite da li želite uspješnu saradnju sa našom Agencijom.

Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Statusne promjene, Poreska administracija, Promjene pravne forme, Likvidacija firme, Dozvola za boravak i rad, Konsalting, Poresko savjetovanje, Poslovi platnog prometa sa poslovnim bankama, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Promjene u CRPS-u, Poreske prijave, Finansijski izvještaji, Završni računi
Jezici koje pričamo u agenciji
CRNOGORSKI, ENGLESKI, RUSKI