O AGENCIJI

Kompanija “Alcontis” doo, osnovana je 15.05.2023 godine. Kao novoosnovana kompanija želimo da ponudimo kvalitet usluge na visokom nivou. Planiramo da osnujemo bazu od 20 klijenata kojima će biti ponuđena usluga vođenja knjiga, poreski konsalting i kojima planiramo da se posvetimo u svim segmentima njihovog poslovanja.

Direktor i osnivač kompanije Aleksandra Ćetković, ovlašćeni je računovođa i kontinuirano se edukuje kako bi klijetima mogla da prezentuje aktuelne propise u skladu sa Zakonom Crne Gore.

Vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja

Kompletan knjigovodstveni servis koji pružamo obuhvata sledeće:

 • Obračun plata i doprinosa
 • Obračun PDV-a
 • Vođenje knjige izlaznih i knjige ulaznih faktura (KIF i KUF)
 • Izrada kalkulacija
 • Vođenje glavne knjige
 • Vođenje poreske evidencije
 • Popis i amortizacija osnovnih sredstava
 • Vođenje blagajne
 • Priprema dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica,
 • Izrada periodičnih računa / izvještaja
 • Izrada završnog računa
 • Poresko i finansijsko savjetovanje
 • Dozvole za boravak i rad

Obezbjeđujemo dobijanje dozvola po sledećim osnovama:

 • Dozvola za boravak i rad po osnovu zaposlenja (sa periodom trajanja do 1 godine);
 • Sezonska dozvola za boravak i rad po osnovu zaposlenja (sa periodom trajanja do 6 mjeseci);
 • Dozvola za boravak i rad radu pružanja ugovorenih usluga;
 • Dozvola za boravak i rad radi kretanja lica unutar stranog privrednog društva;
 • Potvrde o prijavi rada stranaca;
 • Dozvola za boravak po osnovu spajanja porodice – za supružnike, djecu, roditelje (sa periodom trajanja do 1 godine);
 • Dozvola za boravak po osnovu posjedovanja nekretnine (sa periodom trajanja do 1 godine);
 • Dozvola za boravak po osnovu srednjoškolskog obrazovanja i studiranja;
Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Statusne promjene, Poreska administracija, Promjene pravne forme, Finansijska analiza poslovanja, Likvidacija firme, Dozvola za boravak i rad, Konsalting, Poresko savjetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Promjene u CRPS-u, Poreske prijave, Finansijski izvještaji, Završni računi
Jezici koje pričamo u agenciji
CRNOGORSKI, ENGLESKI, RUSKI