O AGENCIJI

Nudimo stručnu pomoć prilikom registracije preduzeća/preduzetnika, postupaka nakon registracije, pri otvaranju bankovnog računa ili prijave preduzeća/preduzetnika.
Takođe, nudimo vam kompletan spektar profesionalnih računovodstvenih usluga; finansijskog izvještavanja; usluge obračuna zarada zaposlenih; usluge obracuna ugovora o djelu i ugovora o zakupu; obračun naknada za članove upravnih odbora; komunikacija sa poreskim organima i usaglašavanje redovnih obaveza poreskih obveznika sa Zakonom.

Nudimo:

– vođenje knjiga
– sastavljanje finansijskih izvještaja
– kadrovska evidencija
– obračun zarada
– računovodstveni konsalting
– vođenje glavne knjige
– vođenje analitickih knjiga
(kupci, dobavljači, osnovna sredstva, roba, materijal, gotovi proizvodi, lična primanja zaposlenih, proizvodnja)
– obračun i evidencija PDV-a i ostalih poreskih obaveza
– završni račun
– zastupanje korisnika pred državnim organima za poslove finansijske kontrole sa punom odgovornošću za računovodstveno-knjigovodstvene poslove
– drugi finansijski poslovi (obračun kamata, IOS, izrada odluka i pravilnika o popisu, kvartalno finansijsko izvještavanje i sl.)

Spremni smo da:

profesionalno, efikasno i brzo ispratimo sve poslovne promjene vaše kompanije, i da primjenom najkvalitetnijih rješenja računovodstvenog poslovanja uštedimo vaše vrijeme i vaš novac.

Sa jednakom poslovnošću pristupamo svakom klijentu, bilo da je riječ o mikro, malim, srednjim ili velikim pravnim licima.

Radna etika, kvalitetne usluge i dobra komunikacija, kako sa klijentima, tako i sa zaposlenima, nas su imperativ.

Otvoreni smo za svaku vrstu saradnje sa svima koji nam se obrate. Fantastican integralni informacioni sistem i kvalitetni ljudi sa dugogodišnjim iskustvom u racunovodstvu i organizaciji preduzeća sa širokim spektrom djelatnosti (proizvodnja, maloprodaja, veleprodaja, uvoz/izvoz, konsignacija) naša su neoboriva prednost i preporuka.

Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Statusne promjene, Poreska administracija, Likvidacija firme, Dozvola za boravak i rad, Konsalting, Poresko savjetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Finansijski izvještaji, Završni računi
Jezici koje pričamo u agenciji
CRNOGORSKI, ENGLESKI, ITALIJANSKI