O AGENCIJI

Firma se bavi sledećim uslugama:

Poslovno i poresko pravo – Commercial and tax law
Strana ulaganja – Foreign investments
Osnivanje preduzeća – Companies formation
Računovodstvene usluge – Accounting services
Zapošljavanje stranaca – Foreign persons employment

Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Statusne promjene, Poreska administracija, Promjene pravne forme, Likvidacija firme, Dozvola za boravak i rad, Poresko savjetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Promjene u CRPS-u, Poreske prijave, Finansijski izvještaji, Završni računi
Jezici koje pričamo u agenciji
CRNOGORSKI, ENGLESKI