ECONOMIC TEAM DOO

Izdvajamo
Oglasa - 0

O AGENCIJI

Mi smo agencija koja posjeduje znanje iz domena lokalne I međunarodne računovodstvene prakse. Agencija koja sarađuje sa značajnim institucijama u državi, na nacionalnom nivou u vezi sa računovodstvom, dažbinama i preduzetništvom uopšte.

Obavljamo sve neophodne obaveze za otvaranje firmi, pružamo kompletnu organizacionu podršku za vaše lakše poslovanje.

Ukoliko ste direktor ili zaposleni u preduzeću, tu smo da brzo i efikasno završimo proces dobijanja dozvole za boravak i rad. Poresko planiranje za smanjenje poreskog rizika, finansijsko savjetovanje za poboljšanje stanja reduzeća kao i pravne konsultacije kao kompletna pravna podrška Vašim poslovnim procesima.

U našem poslovnom servisu mi smo sa vama od samog početka (osnivanja)  i kao računovođa i kao saradnik koji za vas obavlja administrativne usluge i usluge poslovno-finansijskog savjetovanja i ono najvažnije usaglašavanje redovnih obaveza poreskih obveznika sa Zakonom. Time potvrđujemo još jednom da našim znanjem štedimo vaš novac i vaše vrijeme.

Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Statusne promjene, Poreska administracija, Promjene pravne forme, Likvidacija firme, Dozvola za boravak i rad, Konsalting, Poresko savjetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Promjene u CRPS-u, Poreske prijave, Finansijski izvještaji, Završni računi
Jezici koje pričamo u agenciji
CRNOGORSKI, ENGLESKI, RUSKI

FOTOGRAFIJE